MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Katma Değer Vergisi Kanunu


29.12.2020 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)


Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)
 
(29 Aralık 2020 tarih ve 31349 (1. mükerrer)
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)