MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Katma Değer Vergisi Kanunu


29.12.2020 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19)


Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19)
 
(29 Aralık 2020 tarih ve 31349 (1. mükerrer)
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)