MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


29.12.2020 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)


Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)
 
(29 Aralık 2020 tarih ve 31349 (1. mükerrer)
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)