MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Gelir Vergisi


29.12.2020 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 313)


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 313)
 
(29 Aralık 2020 tarih ve 31349 (1. mükerrer)
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)