MEVZUAT

 

Sosyal Sigortalar Mevzuat Arşivi >> İş Hukuku Konuları >> İş Kanunu


30.12.2020 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 Uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3344)


4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 Uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3344)
 
(30 Aralık 2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)